Услуги по почистване

Почистването на помещенията и площите не следва да се разглежда като необходимост, а като доказан подход за уважение към клиентите, гостите и посетителите.

КОРУС извършва услуги по почистване като действа съгласно специфични изисквания и нужди за нивата на почистване, за да осигури постигането на желания резултат и да го поддържа през цялото ни сътрудничество.

Ежедневно почистване във време, удобно за вашата дейност и ангажираност;
Почистване на търговско оборудване;
Почистване на В и К и електрически инсталации;
Почистване на сървърни помещения;
Почистване на пожароизвестителна и оповестителна система;
Почистване на система за видеонаблюдение;
Основно почистване след ремонт или строителни работи;
Почистване на прозорци и витрини – съобразно необходимата честота;
Почистване на различни видове подови настилки и мебелно обзавеждане;
Почистване на фасади и труднодостъпни места;
Почистване на сняг;
Доставка на санитарни консумативи с желаното качество;
Дезинсекция, дезинфекция и деритизация на помещения за наличие на вредители, насекоми или гризачи.