Поддръжка на площи

Поддържането на зелените площи е една от най-важните предпоставки за техния облик.

Възползвайте се от следните услуги:
 Косене на трева;
 Подхранване;
 Поливане;
 Ремонт и почистване.