Техническа поддръжка

Способност да се интегрират и самостоятелно да се предоставят услуги е ключът към предоставяне на разходно-ефективни работни потоци и висококачествено обслужване в цялостната техническа поддръжка.

КОРУС осигурява цялостна техническа
поддръжка на вашите имоти като гарантира, че вашите сградни активи ще допринасят за успеха на вашия бизнес. Грижите за една сграда или обект включват широк диапазон от дейности от подмяна и поправка до подготовка за декорация или аранжиране. КОРУС може да извършим за вас широка гама от услуги по обследвания, проверки, подготовка за декорация и поддръжка на сградния фонд. Услугите включват дейности по:

Дърводелски работи;
Стъкларски работи;
Бояджийски работи;
Столарски работи;
Изолационни работи;
Настилки и облицовки;
Поддръжка на фасади;
Подготовка на витрини за сезонна декорация;
Поддръжка на В и К и електрически инсталации;
Ремонт на врати, ключалки, заключващи и затварящи механизми;
Ремонт и поддръжка на мебел оборудване;
Поддръжка на външните площадки и зелени площи;
Поддръжка на подземни и надземни паркинг зони;
Покривни работи.