ФМФасилити мениджмънт се нарича интеграцията на процеси в една организация за поддържане и развитие на договорените услуги, които подпомагат и подобряват ефективността на нейната основна дейност.

Фасилити мениджмънт включва разнообразни дейности в сградна среда и управлението на тяхното въздействие върху хората и работното място. Ефективният фасилити мениджмънт обединява ресурси и дейности и е от съществено значение за успеха на организацията.

Партньорството с КОРУС означава консолидиране на подизпълнителите до една единствена точка за контакт с един доставчик на услугата за всички предоставяни услуги.

Услуги

Технически фасилити мениджмънт
Инфраструктурен фасилити мениджмънт
Търговски фасилити мениджмънт
Фасилити мениджмънт анализ

Основни ползи за клиентите

Оптимизиране на разходите
Системни отчети и консултиране
Пълна прозрачност на действията и разходите
Ориентираност към ефективен краен резултат
Професионално обслужване и високо качество на услугите

Конкурентни предимства

Успешен бизнес модел – контакт с една компания за всички дейности
Високо качество на услугата
Екип от доказани професионалисти
Национално покритие