Физическа охрана

КОРУС не ви предлага охрана, ние ви предоставяме спокойствие, опит и ползи.

КОРУС предлага високо обучени охранители със специфичните дейности при осигуряване на охраната и сигурността. От ежедневните задължение по гарантирането на сигурността от кражби и посегателства до евакуирането на клиенти и служители при форсмажорни обстоятелства.
Предимството на охранителите на КОРУС е в детайлното обучение за проблемите, заплахите и рисковете.
Опитът и амбициите на КОРУС , целящи пълна удовлетвореност при ползване на охранителните услуги, наложиха развитието на няколко охранителни направления във физическата охрана, чиито обхват най-пълно покрива нуждите и изискванията на ползвателите на услугата.
 
Охранител - това е фундаменталното ниво във физическа охрана, на неговата база се надграждат или видоизменят специфичните отговорности и изисквания към охранителите. Служителите използвани на тази длъжност изпълняват най-често стандартна охранителна дейност, контролно-пропускателен режим, следене за недопускане на кражби и нарушения в охраняваните обекти. Специфичните отговорности зависят от вида на обекта и желанията на клиента.
Широкото възползване и приложение от търговски обекти, вериги или комплекси до индустриални производства, от позицията Охранител я правят най-често ползваната услуга от бизнеса.

Пазач – е позиция подходяща за частни жилищни сгради и затворени комплекси. Задълженията към позицията включват – контролно-пропускателен режим, приемане и предаване пощата, кореспонденцията до получателя. Извършване на елементарни дейности по поддръжка. В това число поддръжка на зелените площи, ако има такива, на входно-изходното пространство най-вече през зимния сезон, поддържане и хигиенизиране на работното място. Пазачът може да изпълнява и други задължения, които да подпомагат и улеснят ползвателите на услугата.

Лоби охранител – е длъжност предимно на разположение за хотели и луксозните хотелски комплекси. Към служителите на тази длъжност изискванията могат да се категоризират спрямо категоризацията на съответния хотел. Основното е, ненатрапчиво поведение, съчетаване на дейности, които биха добавили стойност от ползването на услугата, максимално качество в работата съчетано с културно и етично поведение, владеене на чужди езици, други в зависимост от нуждите.

Стюард – тази длъжност, предлага гъвкав подход към нейните задължения, с цел максималното възползване от мобилността й. От грижата за реда и сигурността, до грижата за настаняването на зрители, посетители, клиенти, по местата им и проверки за опасни предмети.

Детектив - Служителят на тази позиция работи под прикритие. Основна задача е да се смеси с гражданите, посетителите или клиентите, да наблюдава обстановката или обекта и и да информира съответните служители, за подозрителни или престъпни действия на хора присъстващи в обекта.
Възползването от длъжността може да се приложи при случаи на съмнение за вътрешни кражби. За целта е нужно внедряване в структурата на предприятието, на възложителя с цел максимално сближаване и общуване с работниците, наблюдаване на техните навици, разкриване на техните планове. Събраната информация се обобщава до възложителя в доклад.

Патрулираща охрана за земеделски площи, лозови и горски масиви – е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на земеделските производители и собствениците на лозови масиви, с цел опазване на продукцията преди и по времето за нейното събиране, както и при транспортирането й до базите и тяхната охрана.
Патрулиращата охрана допринася за спокойствието на собствениците на горски масиви, като не допуска извършването на незаконна сеч.
Ползването на услугата по време на сезонните дейности по събиране на продукцията, значително увеличава печалбите на производителите, като намалява значително риска от посегателства върху продукцията.

Патрулираща охрана за вилни зони и селски райони – е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на собствениците на вилни зони и живеещите или притежаващи имот в селски райони, в който атаките от престъпни посегателства върху собствеността за ежедневие.
Битови кражби могат да превърнат селските райони в призрачни места, като това води до пълно обезлюдяване, а притежателите на имоти губят тяхната стойност и възможности за инвестиция.