Услуги

За да бъде гарантирана сигурността трябва да се развива комплексно по отношение на бизнес секторите и основните им направления, които са най-застрашени от произтичащите заплахи за бизнес средата.

КОРУС предоставя широк спектър от услуги гарантиращи високо ниво на сигурност. Ние отчитаме индивидуалността на всеки, който ние е избрал, затова ако би се наложило на кратко да изброим основните услуги за елиминиране на част от заплахите за всеки бизнес сектор бихме посочили следните:

Охрана на
› Супермаркети, хипермаркети, магазини.
› Индустрии.
› Търговски центрове.
› Логистични центрове.
› Големи корпоративни и структурни единици.
 
Управление и консултации по корпоративна сигурност
› Анализ на корпоративната сигурност.
› Изготвяне на процедури за повишаване мерките за сигурност.
› Провеждане на фирмени обучения.
 
Информационни услуги и разузнаване
› Разузнаване и набиране на информация.
› Дискретна верификация на ръководните служители.
 
Мениджърски и консултативни услуги
› Оценка на рисковете от персонала.
› Вътрешнофирмени проучвания.
 
Мерки за сигурност
› Електронни контрамерки.
› Обследване сигурността и безопасността на сгради и конструкции.
› Антитерористични консултации.
› Лична сигурност.
› Други.