Външен одит на сигурността

 Външния одит на сигурността е от съществено значение за оценка на това колко ефективно за една организация са изпълнени политиките за сигурност.
 
Безпристрастността на външният одит е ефективен инструмент за гарантиране, че системите за сигурност са адекватни и функционират правилно.