Политика за сигурност и развитие на дейността

 За да бъде ефективна политиката за сигурност и развитие на дейността то трябва да бъде ясно дефинирана и разбираема за всеки участник.

Това включва не само отдел по сигурността, но и другите свързани звена и служители. КОРУС помага на клиентите в развиването и документирането на цялостната политика за сигурност и съответните процедури. Тези защитни програми обхващат контрол на достъпа, проверка на посетителите, предварителна верификация, предотвратяване насилието на работното място.