Оценки на заплахите за висшето ръководство

 Защитата на един индивид е различна от осигуряването на съоръжение.

Заплахите пред ръководителите варират в широк аспект. В зависимост от индустрията, размера на дружеството, както и индивидуални. КОРУС разглежда всички заплахи рискове и развива изходното ниво на сигурност за Вашите ръководители, независимо от нивото на заплаха пред които са изправени.