Сигурност

Решенията за сигурност, които ще определят сигурността на вашата организация за напред, изискват обмислен подход, заедно с познания и опит в сигурността и най-добрите практики.
 
КОРУС има експерти по сигурността и възможността да предложи на своите клиенти консултации за предотвратяване, план за реагиране на рисковете за сигурността и заплахите, пред които са изправени. 

КОРУС предлага пълен спектър от консултантски услуги за сигурност. С цялостен набор от нашите услуги, ние можем да осигурим вашата организация с решения за сигурност, които ще бъдат съобразени с Вашите изисквания, потребности и рисковете, с които се сблъсквате.

Към Сектори