ГориПатрулираща охрана за гори и горски масиви – е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на собствениците на гори. Патрулиращата охрана допринася за спокойствието на собствениците на горски масиви, като не допуска извършването на незаконна сеч, както и своевременно информиране в случай на горски пожари. Ползването на услугата гарантира максимално възползване от потенциала на вашата гора, значително увеличава печалбите на собствениците, като намалява значително риска от посегателства върху дървесината. Открийте възможността да печелите.

В допълнение ви предлагаме и патрулираща охрана за вилни зони и селски райони, която е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на собствениците на вилни зони и живеещите или притежаващи имот в селски райони, в който атаките от престъпни посегателства върху собствеността за ежедневие.

Битови кражби могат да превърнат селските райони в призрачни места, като това води до пълно обезлюдяване, а притежателите на имоти губят тяхната стойност и възможности за инвестиция.