Земеделски площиПатрулираща охрана за земеделски площи и лозови масиви – е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на земеделските производители и собствениците на лозови масиви, с цел опазване на продукцията преди и по времето за нейното събиране, както и при транспортирането й до базите и тяхната охрана.

Патрулиращата охрана допринася за спокойствието на собствениците на земеделските и лозови масиви, като не допуска извършването на посегателства върху продукцията. Ползването на услугата по време на сезонните дейности по събиране на продукцията, значително увеличава печалбите на производителите, като намалява значително риска от посегателства. Открийте различни варианти за гарантиране на вашите печалби.

В допълнение ви предлагаме и патрулираща охрана за вилни зони и селски райони, която е организирана да отговори в най-голяма степен на изискванията и нуждите на собствениците на вилни зони и живеещите или притежаващи имот в селски райони, в който атаките от престъпни посегателства върху собствеността за ежедневие.

Битови кражби могат да превърнат селските райони в призрачни места, като това води до пълно обезлюдяване, а притежателите на имоти губят тяхната стойност и възможности за инвестиция.