Финансови институции

Умението да преговаряш и анализираш е предпоставка за спокойствие.

Повишаването на ефективността, в повечето случай е свързано с намаляване на разходите. Сигурността и безопасността на финансовите институции следва да се разглежда в аспект, който подпомага служителите като им гарантира спокойствие и нормална работна атмосфера, а не като сто процентова гаранция, че с охрана няма да се случат обири.

КОРУС предлага служители по сигурността и безопасността за финансови институции, които са обучени да отговарят в най-висока степен на рисковете, заплахите и уязвимостите на самата институция. 

Служителите по сигурността са отговорни за прилагане и администриране на всички аспекти на политиката за сигурност и безопасност на финансовата институция, анализират и контролират съществуващите и потенциалните опасности и уязвимости за сигурността и безопасността, предлагат и подкрепят служителите в обучение по безопасност. Посрещане и насочване на клиенти и подпомагане на и служители са само част от задълженията, които биха добавили стойност към услугата. Служителите оказват съдейства на ръководния състав и служителите на банката при възникващи въпроси за сигурността и безопасността.

Нека да работим заедно за гарантирането на спокойна работна атмосфера и смекчаване на рисковете. Нека заедно да направим средата ви по-спокойна и сигурна.