Голф, отдих и туризъм

Честност, почтеност, учтивост и едновременно осигуряване на спокойствие, е приоритет номер едно.

Честност, почтеност, учтивост. Ако тези думи най-точно описват духа на голфа, то ние от КОРУС напълно ги споделяме.

Гарантирането на спокойна среда за хотелски и голф комплекси изисква подход, който да гарантира дискретност, сигурност и навременни действия при непредвидени ситуации.

Защитата на територията, съоръженията, персонала и гостите от посегателства, аварии, пожари, наводнения и природни бедствия, в подобни комплекси е една от основните задачи на служителите по охраната и сигурността, като едновременно с това се контролира достъпът до територията на гости, посетители, туристически групи и медии.

КОРУС предлага охранители и стюарди с езикови познания, културно поведение и етикет на общуване, задоволяващи високите изисквания на голф комплексите в обслужването и първото посрещане на вашите гости. Вие може да разчитате на служителите по сигурността във всеки един момент, когато имате нужда.

Способността на КОРУС да изгражда облик на сигурността и охраната, ще ви открои по един много оригинален начин дори и в тази поддържаща дейност за комплекса.

Ние вярваме, че общите усилия във всяко начинание водят до синергия, която няма да остане незабелязана.

Нека заедно направим изживяването на вашите гости и клиенти един вълнуващ момент от тяхната почивка и престой.