Минно дело. Сигурност и охрана

Сигурността, охраната и безопасността са водещи за минната индустрия. Така ползите са гарантирани, за всички участници.

КОРУС се стреми да разбира, минната индустрия като анализира рисковете и заплахите по време на целия работен цикъл, отчитайки специфичните особености на сектора при управление на физическа сигурност, наблюдение на съоръженията, системите за сигурност и критичните зони.

КОРУС предлага пакет от интегрирани услуги за управление на сигурността и риска в минния сектор, и високо подготвени кадри за специфичните особености за сектора, което осигурява изключителна ефективност.

Услугите за сигурност в минната индустрия, които предлагаме включват:
• Физическа охрана
• Патрулираща охрана
• Пилотна охрана
• Превенция с масови безредици и работнически протести
• Анализиране състоянието на сигурност и пожарна безопасност
• Тестване за алкохол
• Контрол при управление и експлоатация на кантар
• Подкрепа при кризи и спешна евакуация
• Транспорт и медицинска помощ
• Видеонаблюдение на критичните зони и видео мениджмънт

Ние вярваме, че работейки заедно може да се учим един от друг, разработвайки най-добрите и лесно приложими мерки за обучение и гарантиране на безопасна и спокойна среда за минната промишленост, въз основа на задълбочен анализ на риска и специфичните условия.