Строителство

Сигурността на строителство следва да се разглежда в широкия смисъл на понятието сигурност.

Строителните обекти представляват многобройните предизвикателства за операции по сигурността. Изпълнени с инструменти и материали, те често са високи цели за крадците. Загубите могат лесно да се отразят на цените за препродажба.

Осигуряването на сигурност и безопасност за посетители и работници, контрол на критичните активи е приоритет в осигуряването на услугите за КОРУС за строителните обекти.
 КОРУС извършва анализ на предназначението на строителния обект и ви предлага най-приемливото решение (техническо и финансово) за изграждане на системата за сигурност.

КОРУС предоставя техническо изграждане и физическо осигуряване на строителни обекти по време на строежа и след пускане в експлоатация.