Образователни институции

Образованието е гаранция за просперитет за всяка личност и държава.

"Учейки другите, човек учи и себе си"
Сенека.

КОРУС се ангажира да отговори на уникалните нужди за сигурност на учебните институции, преподаватели и администратори.

Отчитайки психологията, различите стилове, характери и тенденции сред обучаващите и учебните заведения и използвайки психологически подходи и добри практики при осигуряване на специфичната сигурност, КОРУС ви гарантира спокойствие сред учебните среди или кампуса.

КОРУС подкрепя образованието и образователните институции, защото ги определя като критичен ресурс и ключов елемент за гарантирането и защитата на националните интереси.