Казино

  Сигурността на игралната зала е гаранция за просперитет и висок имидж сред клиентите.

Игралните зали са място за развлечение за едни и място за измами за други. КОРУС можем да ви помогне да осигурите спокойствие и сигурност за Вас и Вашите добри клиенти.

КОРУС предлага цялостна концепция при организирането на сигурността и охраната на игрални зали:

Физическа охрана
Видеонаблюдение
 СОТ
Пожароизвестяване
Пожарогасене


Ние от КОРУС имаме възможност желание и да споделим опита си с Вас. При организирането на сигурността КОРУС винаги се съобразява с Вас и Вашите потребности.