Здравеопазване

  Осигуряване на сигурна, безопасна и спокойна работна среда и защита на човешкия живот.

Ние в КОРУС разбираме и сме съгласни, че няма нищо по-ценно на света от живота на човек. За това водейки се от желанието ни да защитим тази ценност, КОРУС предлага на болничните заведения, диагностични и рехабилитационни центрове комплексна сигурност и навременна реакция, а не просто човек поставен на някакъв пост, без ясни задължения и липса на мотивация, напълно отделен от случващото се в заведението или центъра.
КОРУС предлага комплексен подход към проблемите на сигурността, специално разработен за модерните болнични заведения, диагностични и рехабилитационни центрове.

За нашите клиенти, ползите от този подход са значителни, а същевременно разходите ниски.
Комплексните решения на КОРУС са предпоставка за по-доброто разбиране и гарантиране на сигурността и спокойствието, за вашето болнично заведение или диагностичен и рехабилитационен център.

КОРУС ви гарантира спокойна и безопасна среда и навременна реакция, която ще допълва и подпомага основните служите заети в осигуряването на медицинските грижи и поддържащи дейности.
Нека ви помогнем да видите възможностите и ползите, които ще имате от сигурността.