Жилищни имоти

Сигурността на жилището е гаранция за спокойствие във всеки един момент.

Сигурността на жилището е предпоставка  за спокойствие, което е от съществено значение за днешния динамичен начин на живот. Постоянните отсъствия, криминогенната обстановка, умишлените (неумишлените) пожари са фактори, които влияят върху сигурността на вашия дом.

КОРУС предлага спокойствие и сигурност за жилищни имоти в населени и извън населени места или вилни зони. Безопасността за вашето жилище ще бъде гарантирана от:

• Физическа охрана
• Видеонаблюдение
• СОТ и периметрова охрана
• Пожароизвестяване
• Пожарогасене