Критична инфраструктура

Сигурността на критичната инфраструктура е в основата на нашето задоволяване и просперитет.

КОРУС има опит и възможност да осигури сигурността на тези активи през целия цикъл - от изследване, производство, транспортиране, до доставянето на крайния продукт. Ние гарантираме наблюдаемост на процесите във всяка критична точка, умението ни в оценката на риска и проучването, логистиката, управлението на проекти от край до край и интегрирането на технически решения, гарантират избора на най-подходящите модели за ефективни и цялостни решения за сигурност.

Анализирайки постоянно тенденциите и заплахите за критичната инфраструктура, както и предизвикателства по гарантиране на защитата й, КОРУС помага да се вярва в сигурността и възможността да се защитят активите, да се намаляват загубите и да създава устойчивост за развитие.