Транспорт и Логистика

Движението на стоки и хора винаги е съпроводено с предизвикателства. Дали ще бъдат доставени стоките и дали ще бъде безопасно транспортирането. Разходите свързани с гарантирането на сигурността ще бъдат от полза, ако се използват различни методи за контрол.

Разработването на контролни мерки във всеки един етап от транспортирането гарантират високо ниво на защитеност от различните видове заплахи. Ограничаването на тези заплахи би повишило приходите, което е предпоставка за устойчиво развитие и просперитет
.