Компании

Сигурността е като кислорода – не я забелязваш, докато не започнеш да я губиш. Ала  тогава вече ти не можеш да мислиш за нищо друго на света, освен за нея”. 
Джоузеф С. Най

Корпоративната сигурност в последните години, започва да се превръща все повече в култура на всяка фирма. Необходимостта да се гарантира сигурна среда, поддържаща състояние на сигурност изправя ръководителите пред ситуацията как да се обезпечи финансово и как да се структурира организационно.
Ако ни се доверите КОРУС ще ви помогне да защитите вашия бизнес.