Мисия и Цели

Мисия
› Да задоволим потребността от сигурност, на всички свой партньори.
› Да изградим Доверие, Приятелство, Удовлетвореност.

Цели
› Да предложим сигурност, а не просто охрана.
› Да заемем водещ пазарен дял в сферата на сигурността и охраната.
› Да предоставим изгоди и ползи на нашите партньори.
› Да защитим интересите на нашите партньори свързани с техния икономически просперитет.