За нас

КОРУС развива своята дейност в сферата на корпоративната сигурност, предоставяйки решения за сигурност и охрана и фасилити мениджмънт.
 
КОРУС е търговска марка на Корпорейт Секюрити Мениджмънт ООД.
Ние сме първите, които създадохме фирма с фокусирана насоченост, за предлагане на решения и услуги за сигурност в сферата на, търговията на дребно (ритейл сектора, търговски центрове, дрогерии, магазини за конфекция, козметика, и други подобни) обекти със значително присъствие и посещение от клиенти.
 
Обекти със значителни материални щети, нанасяни от клиенти, посетители или други криминогенни фактори, включително материални и нематериални злоупотреби от собствен персонал. Обекти с повишен риск – критична инфраструктура, застрашени и работещи в условия на ежедневни загуби.
 
Опитът от над 10 години на ръководния състав в управлението на сигурността и охраната на големи търговски вериги, показва, че сигурността в търговията, е важна дейност, която се нуждае от постоянен анализ, контрол и превантивни мерки, които отчитат различни икономически, социални и други фактори. Фактори, които имат влияние в процеса по изграждане и гарантиране на сигурността, както за тези, които предлагат услугата така и за тези, които я ползват.
 
Предизвикателствата са толкова различни, че ако не се подхожда мащабно при планирането и изграждането на сигурността могат да се получат критични точки, които да са в основата за пропукване на сигурността.