Кариери

Най-ценният ни актив са нашите служители. Те са лицето на КОРУС пред клиентите ни и обществеността.
Всеки, който работи за КОРУС, трябва да знае, че и КОРУС ще работи за него.

Ако сте професионалист с опит и се стремите да реализирате изцяло своя потенциал  или да бъдете включени в списъка на кандидатите при бъдещи подходящи позиции моля, попълнете формата за кандидатстване.
Изпратете попълнената форма за кандидатстване, като посочите за каква позиция и за кое населено място кандидатствате.

Форма за кандидатстване:

* Задължителни полета
Кандидатствам за длъжност*
Желая работното място да е в град:
Пълното име*
Дата на раждане*
Месторождение*
Електронна поща*
Телефон за контакти*
Адрес по лична карта*
Настоящ адрес*
Образование*
Учебно заведение*
Образователна степен*
Специалност*
Допълнителни квалификации
Осъждан/а ли сте*
Трудов стаж (години)*
Работодател (задължително последния)*  
Име на работодателя: 1
Име на работодателя: 2
Име на работодателя: 3
Заеманa длъжност: 1
Заеманa длъжност: 2
Заеманa длъжност: 3
Свидетелство за управление на МПС
Разрешително за притежание на оръжие*
Лично оръжие*
Охранителен опит*
Владеене на чужди езици
Първи:
Втори:
Трети:
Виж нивата тук  
Компютърна грамотност
Word
Excel
Outlook
PowerPoint
Access
Други
Упражнявате ли някакъв вид спорт? Какъв?
Допълнителна информация